OlserödsVind Kort sammanfattning om vårt vindkraftverk.

Byggd 1997, start november 1997
Beräknad produktion 1 150 MWh/år, verklig knappt 1 000 MWh/år 
 

                    Tekninska data:

                    - Tornhöjd 40 m, 7 st plattformar ingen fallsäkring behövs
                    - Rotordiameter                    : 44 m   
                    - Genererator                       : 120/600 kW
                    - Hastighet                          : 18/27  rpm
                    - Vid vind                            : 3-7/7-25  m/s
                    - Stopp vid                          : > 25 m/s
                    - Byggd att tåla vindstötar på : 55 m/s
                    - Max produktion vid              : ca 15 m/s 

                    Fjärrövervakning via modem. Kan stoppas o startas, vissa fel kan åtgärdas utan besök i möllan.
                    Produktion och feltillstånd kan avläsas. 

                    Handterminal i möllan kan användas både uppe och nere ( t.ex start , stopp, vridning av möllan, felkvittering, m.m.)

                    Serviceavtal med Siemens. 2 årliga servicebesök – akutbesök normalt inom 3 dagar (reskostnad  ca  15 000 kr).

                    Föreningen bildad i december 1997. 31 % av möllan köptes med hjälp av medlemsinsatser i februari 1998.
                    I oktober 1999 köptes återstoden med ett lån på 2 100 000 samt nya medlemsinsatser. Totalt pris  ca 3,6 miljoner.
                    Lånet är idag slutamorterat.

                    Antalet medlemmar är idag 228 st. Återbäring har lämnats 7 år av 9.

                    Statligt stöd:

                    Tillfälligt investeringsstöd vid byggnationen
                    Tom 1999:  elskatten i retur  =  miljöbonus
                    2000 – 2003: låst miljöbonus 18 öre + ”9-öringen”
                    2003 - avtrappning av miljöbonusen + ”gröna certifikat” 18 - 24 öre/kWh. 

                    I botten ligger marknadspriset på producerad el som varierat mellan 14 – 80 öre

                    Här kommer lite bilder: